Tuesday, April 27, 2010

Perintah Untuk Menjauhi Permusuhan dan Duduk-Duduk Bersama Ahlil Ahwa' Dalam Kitab Usulus Sunnah

Perintah Untuk Menjauhi Permusuhan dan Duduk-Duduk Bersama Ahlil Ahwa' (Pengekor Hawa Nafsu) Dalam Kitab Usulus Sunnah

Dasar Ahlus Sunnah menurut kami adalah:

وترك الخصومات ، والجلوس مع أصحاب الأهواء

5. Meninggalkan permusuhan dan berduduk-duduk dengan ahlil ahwa' (Pengekor hawa nafsu)

Syarah Bagi Point ke (5) adalah seperti dibawah:

Kerana Allah berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka" [An-Nisa' 4:140]

Syaikh Rasyid Ridha dalam Al-Manaar (5/463) berkata: "Termasuk dalam ayat ini setiap orang yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini dan setiap mubtadi' (pelaku bida'ah)" [Lihat Tanbiih Ulil Abshaar, hal.76]

Didalam Hadis Sahih, Nabi saw bersabda:

من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه و هو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به الشبهات

"Barangsiapa mendengar (keluarnya) Dajjal makan hendaklah ia menjauhinya sejauh-jauhnya,kerana akan ada seseorang yang mendatanginya sedang dia mengira dirinya seorang yang beriman, dan keadaannya senantiasa demikian sehingga dia mengikuti Dajjal dikeranakan syubhah-syubhah yang dilihatnya" [Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya, Lihat Shahih Al-Jaami' (6301)]

Ibnu Baththah berkata mengomentari hadis ini: "Ini adalah sabda Rasulullah saw, maka takutlah kepada Allah swt wahai kaum muslimin. Janganlah rasa baik sangka kepada terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang mazhab yang benar itu membawa seseorang diantara kamu kepada hal-hal yang membahayakan agama nya dengan berduduk-duduk bersama sebahagian pengekor hawa nafsu (dan ahli bida'ah) lalu ia mengatakan: 'Saya duduk bersamanya atau mendebatnya atau mengeluarkannya dari mazhabnya.Kerana sesungguhnya mereka lebih dahsyat fitnah nya daripada dajjal dan perkataan mereka itu lebih lengket daripada penyakit kudis,dan akan lebih cepat membakar hati daripada api yang berkobar. Sungguh aku telah melihat sekelompok orang yang dahulunya senantiasa melaknati mereka (pengekor hawa nafsu dan bida'ah) dan mencela mereka di dalam majlis-majlis mereka dalam rangka mengingkari dan membantah (syubhah dan bida'ah) mereka. Namun tatkala mereka senantiasa berduduk santai bersama pengekor hawa nafsu dan bida'ah hingga timbul di dalam hati rasa cinta dan cenderung kepada mereka dikerana kan samar nya tipu daya dan lembut nya kekufuran mereka" [Al-Ibanah (3/470)]

Anas ra pernah didatangi oleh seseorang dan berkata padanya: "Wahai Abu Hamzah,aku menjumpai sebuah kaum yang mendustakan syafa'at dan azab kubur" Maka beliau katakan: "Mereka adalah para pendusta,maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka" [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah (2/448) dan sanad nya la ba'sa bihi]

Ibnu Abbas ra berkata: "Janganlah kamu duduk-duduk bersama pengekor hawa nafsu dan bida'ah kerana hal itu akan menjadikan hatimu sakit" [Isnadnya sahih,lihat Asy-Syarii'ah (atsar no. 55) dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Baththah (619) dari jalan Al-Ajurri]

Ibnu Al-Jauzi -termasuk pembesar Tabi'in- berkata: "Sungguh aku bertetangga dengan monyet-monyet dan babi-babi lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan seseorang dari mereka -yakni ahli ahwa'- " [Al-Laalikaai: 231 dengan sanad laba'sa bihi]

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata: "Janganlah kamu duduk bersama ahli bida'ah kerana sesungguhnya aku takut kamu ditimpa laknat"

Pernah ada dua orang dari pengekor hawa nafsu dan bida'ah masuk ke dalam majlis Muhammad bin Sirin,maka kedua nya berkata: Wahai Abu Bakar,mahukah kami bacakan kepadamu sebuah hadis? Jawabnya: "Tidak" Maka keduanya berkata lagi: "Jika begitu kami baca kan kepada mu sebuah ayat dari kitab Allah swt" Ia menjawab: "Tidak,pergilah kamu dariku atau aku yang pergi" maka kedua nya keluar. Kemudian sebahagian orang bertanya kepadanya: "Wahai Abu Bakar,mengapa anda enggan mendengarkan sebuah ayat dari kitab Allah swt yang hendak ia baca kan kepadamu?" Jawabnya: "Sesungguhnya aku takut ia membaca kan kepadaku sebuah ayat lalu ia menyelewengkan (makna)nya sehingga hal itu menghujam di dalam hatiku" [Dikeluarkan oleh ad-Darimi (397) dan Al-Laalikaai dengan sanad yang sahih]

Abdul Razzaq berkata: Telah berkata kepadaku Ibrahim bin Abi Yahya,"Aku melihat orang-orang muktazilah banyak disekitarmu" Aku menjawab, "Betul, mereka mengira bahawa kamu bersama mereka" Ia berkata, "Tidakkah kamu masuk bersamaku ke dalam warung ini hingga aku berbicara denganmu" Jawabku, "Tidak" Ia bertanya, "Mengapa?" Saya katakan, "Kerana hati ini lemah dan (urusan) agama itu bukan bagi orang yang menang" [Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah (401) dan Al-Laalikaai (249) dengan sanad sahih]

Mubasysyir bin Isma'il al-Halabi berkata, pernah dikatakan kepada Al-Auza'i, sesungguhnya seseorang mengatakan, "Aku duduk bersama ahlus sunnah dan ahlul bida'ah" Maka Al-Auza'i berkomentar, "Sesungguhnya orang ini hendak menyamakan antara yang haq dan yang bathil" [Al Ibanah (2/456)]


 
1 comment:

  1. sukran ustadz
    tapi bagaimana cara negenali mereka? kalau orang yang enggan berdakwah untuk menegakkan syariah termasuk kategori yang mana, ustadz. Mohon penjelasan.

    ReplyDelete