Friday, April 16, 2010

Kewajipan Meninggalkan Bida'ah Secara Keseluruhannya Dalam Kitab Usulus Sunnah


Keyakinan Akidah Imam Ahmad Supaya Meninggalkan Bida'ah Secara Keseluruhannya Kerana Setiap Bida'ah Adalah Kesesatan

Dasar Ahlus Sunnah menurut kami adalah:

وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة

3. Meninggalkan bida'ah-bida'ah
4. Setiap bida'ah adalah kesesatan


Syarah Bagi Kata-Kata Imam Ahmad adalah seperti dibawah:

Allah swt berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

"
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya" (Al-'Araaf 7:3)

Dan Nabi saw bersabda:

و إياكم و محدثات الأمور , فإن كل محدثة بدعة

"Waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru,kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru itu bida'ah" [HR Abu Dawud, Sahih Sunan Abu Dawud (no.3851)]

Dan sabdanya pula:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami perkara baru yang bukan darinya maka perkara itu tertolak" (HR Bukhari (2697) dan Muslim (1718) dari Hadis 'Aisyah ra)

Ibnu Mas'ud berkata:"Janganlah kamu berbuat bida'ah dan berlebih-lebihan dalam agama.Wajib atas kamu untuk berpegang teguh dengan pekara agama yang dahulu kala (ajaran Muhammad saw yg murni)" [Diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1/54) dan Ibnu Baththah dengan sanad yang sahih]

Dari Ibnu al-Musayyib,bahawa ia pernah melihat seseorang melaksanakan solat (sunnah) lebih dari dua rakaat setelah terbit fajar dan dia memperbanyakkan ruku' di dalamnya,maka beliau melarang nya.Orang tersebut berkata,"Wahai Abu Muhammad,apakah Allah swt akan menyiksaku kerana solatku ini? Beliau menjawab, "Tidak,akan tetapi Dia akan menyiksamu kerana kamu telah menyelisihi Sunnah (Tuntutan Nabi saw)" [diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Syaikh Albani mensahihkan sanadnya didalam al-Irwa' (2/236)]

Imam Hasan bin Ali al-Barbahari (wafat pada tahun 329 H) berkata:"Waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru (dalam agama) yang kecil,kerana bida'ah-bida'ah kecil itu jika sering dilakukan maka akan menjadi besar.Demikian pula setiap bida'ah yang diada-adakan dalam umat ini asal mulanya kecil menyerupai al-haq,lalu orang-orang yang masuk ke dalam nya menjadi tertipu,kemudian ia tidak mempu keluar darinya,sehingga hal itu (seakan-akan) menjadi suatu perkara agama yang harus dita'ati,maka ia pun menyimpang dari jalan (yang benar),lalu keluar dari islam.Maka perhatikanlah -semoga Allah merahmatimu- setiap orang yang kamu dengarkan ucapannya,khususnya pada orang-orang yang hidup pada zamanmu,maka janganlah kamu tergesa-gesa dan masuk ke dalamnya sehingga kamu bertanya dan meneliti terlebih dahulu,apakah ada seorg sahabat nabi saw atau seorg ulama' yang membicarakan perkara itu.Maka jika kamu mendapatkan sebuah atsar (riwayat) dari mereka yang membenarkannya,maka berpegang teguhlah dengannya dan jangan meninggalkannya.Jangan pula memilih jalan selainnya kerana kelak kamu akan jatuh ke dalam api neraka" [Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari, hal.68]

Umar bin Abdul Aziz berkata: "Tiada alasan bagi siapapun dalam kesesatan yang dilakukan sedang dia mengiranya sebagai petunjuk setelah jelas baginya as-Sunnah" [As-Sunnah, karya Al-Marwazi (95)]

Ibnu Wadhdhah mengeluarkan dengan sanad yang rijal-nya tsiqoh dari Abu Utsman an-Nahdi,ia berkata: "Seorang pegawai (gabenor) menulis surat kepada Umar bin Khaththab,bahawa disini ada sekelompok kaum yang berkumpul dan berdo'a untuk kaum muslimin dan pemimpin muslimin.Maka Umar menulis surat balasan kepadanya, "Datanglah engkau bersama mereka!" maka ia pun datang. Umar berkata kepada pengawalnya:"Siapkan cambuk" Maka tatkala mereka masuk mengadap Umar,beliau mencabuk pemimpin-pemimpin mereka dengan keras" [lihat Al-Bida' wan Nahyu 'Anhu,hal.26]

Imam Darul Hijrah (Imam Malik) berkata:"Barangsiapa membuat perkara baru dalam urusan umat ini yang tidak pernah berada diatas nya generasi pertama umat ini,maka ia telah mengira bahawa Rasulullah saw berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah swt ini,kerana Allah swt berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" [Al-Maidah 5:3]

Maka perkara-perkara yang bukan termasuk urusan agama pada waktu itu,bererti bukan termasuk urusan agama juga pada zaman sekarang ini.Kemudian akhir umat ini,tidaklah menjadi baik kecuali dengan apa yg membuat generasi pertama umat ini menjadi baik"

Beliau juga pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Abdillah,dari manakah aku mulai ihram?" Beliau menjawab:"dari Dzul Hulaifah dimana Rasulullah saw memulai ihram" Orang itu berkata: "Aku ingin memulai ihram dari masjid (nabawi),dari sisi kuburan" Maka Imam Malik berkata kepadanya: "Jangan kamu lakukan itu,kerana aku takut terjadi fitnah pada dirimu" Lalu ia bertanya,"Fitnah apakah yang akan terjadi dalam hal ini? ini hanya lah jarak beberapa mil sahaja yang aku tambahkan" Jawab Imam Malik: "Fitnah apakah yang lebih besar daripada kamu mengira bahawa dirimu telah sampai pada sebuah keutamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.Sesungguhnya aku telah mendengar firman Allah swt:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63

"maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih" [An-Nuur 24:63] [dikeluarkan oleh Ibnu Abdil Bar di dalam Jaami' Bayaanil Ilmi dan Ibnu Baththah dalam Al-Ibaanah al-Kubra (1/261) dengan isnad laa ba'sa bihi]

Al-Hafidh Al-Isma'ili (wafat pada tahun 371 H) berkata: "Imam-Imam hadis berpendapat (wajibnya) menjauhi bida'ah dan dosa-dosa,menahan diri dari gangguan serta meninggalkan ghibah (mengumpat orang lain) kecuali kepada orang yang menampakkan bida'ah dan ia menyeru kepadanya,maka membicarakan kejelekannya menurut mereka bukan termasuk ghibah (yang diharamkan)" ['ltiqaad Aimmatil Hadits, hal.78]
No comments:

Post a Comment